کد مطلب: 14166 تعداد بازدید: ۸۳۰

درمدح بانوی دو عالم

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
سلام! بر بانوی عالم ، عَلَیْها گران دخت نبی ، اُم اَبیها یا رَب! درود بر آنکه ، اَنْتَجَبْهَا همان که رَب!ز زنها فَضَلَّتْهَا همو باشد،چو صدّیق در سخنها و با عفت وپاکی ، در عملها خدا،خودبرگزیده شخص زهرا میان بانوان ، نمونه تر را چرا که مظهریست، از فرد دانا که بودش اُسوه ای وافی ووالا
                                                       درمدح بانوی دو عالم
 
                   سلام!   بر  بانوی عالم  ،  عَلَیْها                   گران  دخت  نبی ،  اُم  اَبیها
                   یا رَب! درود  بر آنکه ، اَنْتَجَبْهَا                    همان که رَب!ز زنها فَضَلَّتْهَا
                   همو باشد،چو صدّیق در سخنها                    و با عفت وپاکی ، در عملها
                   خدا،خودبرگزیده شخص زهرا                     میان  بانوان ،  نمونه  تر  را
                   چرا که مظهریست، از فرد دانا                    که بودش اُسوه ای وافی ووالا
                   درین عمر کمی، که بود به دنیا                     توانمندانه هرنقش را، کرد ایفا 
                   زمانی  دختری  ؛  همسر مولا                      و یا آنگاه که شد ، مادر آنها
                   به هنگام  فرزندی ، بهترین ها                      که  نامیدش  پدر   ،   اُم  اَبیها
                   و همسر را  ،  محبّی و  مدارا                      که پیچید در دو عالم،نام آنها
                   خوش اِقبالتر،زوجی نبود،زِآنها                     مَثَلْ، هرکه زند ، علی و زهرا
                   و امّا ،  نقش مادر ،  مهر و وفا                    چنین فرزندانی ، حاصل  آنها
                   او  حلقهء  وصلِ نبیست  و  وِلا                    زین جمع باقی نی،گَروشودمنها
                   اِیکاش،عمراوبودش بیش ازینها                    بَرَد غم   را  فقط ،حدیث کسا
                   که او ، باشد فرشته ، یاس بالا                     همی نزدخدا، خوش باشدآنجا
                   دل ما شیعیان ، بی اینکه او را                     ببیند ، عاشقست بر این دل رُبا
                   ولی حالا، صَلاح باشد دراینها                      که صبری کرده، تا به روز عقبا
                   هم او، هم اهل بیتِ چهره زیبا                     زیارت می شوند ، با  اَبو زهرا
                   درآن خوفی که محشر،روزجزا                    بِدارَد،اهل بیت، کافیست ما را
                   برای شیعه ، باشند ، جان دلها                     شفاعت می کند ، یکتای زهرا
                                                      
 
                                                       تاریخ: 4/12/93
                                         نام ونام خانوادگی: الهام نوری اُسکوئی
                                     مدرسه: حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج)