کد مطلب: 16188 تعداد بازدید: ۵۶۶

1394/06/28 جلسه اول

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴

ضرورت مطالعه آثار شهيد مطهري

شناخت اسلام دو راه دارد :

1- مستقيم از منابع كسب كنيم : بعد از تحصيل در علوم ديني مستقيم استنباط كنيم ( مجتهد يا مجتهده شويم ) يعني

با كسب لوازم دنبال استنباط برويم ، اين راه قابل توصيه به همه نيست

2- شناخت اسلام از طريق اسلام شناسان : در اين راه سه گروه اسلام شناس داريم .

الف) متخصص اسلام شناسي هستند اما متعهد نيستند

ب) متعهد هستند اما متخصص نيستند

ج) هم تخصص و هم تعهد دارند

چگونه افراد متخصص و متعهد را بشناسيم؟ آيات عظام آيت الله خامنه اي و آيت الله طباطبايي و حضرت امام خميني(ره)

در مورد شهيد مطهري و آثار ايشان نظر ويژه داشتند

« در آثار قلم و زبان شهيد مطهري بي استثنا روان بخش و آموزنده است»  امام خميني (ره)

 

« كتب او مبناي فكري نظام  جمهوري اسلامي است اگر كسي فقط آثار او را با دقت و كامل بخواند كافي است تا

او را به سطح مطلوبي از معارف اسلامي برساند»  آيت الله خامنه اي

 

ويژگي هاي آثار شهيد مطهري

 

1- آثار او كاملا استدلالي است عقلانيت در آثار او موج مي زند.

2- مطمئن بودن آثار است.

3- سادگي آثار ايشان

4- در آثار ايشان به صورت مستقيم و غير مستقيم به سوالات پاسخ داده شده است آثار كامل است.

5- وجه تعبد و تعقل در آثار

6- شفافيت و صداقت در آثار

7- با مطالعه كامل آثار شهيد مطهري نظام  فكري كامل پيدا مي شود.

8- به روز بودن آثار شهيد مطهري

9- آموزش آثار گام به گام