کد مطلب: 16423 تعداد بازدید: ۵۳۶

1394/07/21 جلسه سوم

چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

جلسه 3

عبادت بخشي از آموزه هاي ديني است. عبادت خاص و عبادت عام ( هر كار براي رضاي خدا)

ما خلق شديم مسيري را طي كنيم تا به مقصد برسيم نيروي محركه براي رفتن به مقصد الهي عبادت است.

انحراف در اين مسير:

جاهل يا افراط مي كند يا تفريط انحراف در عبادت يا تاكيد بر عبادت مي كند يا بر اجتماعيات تاكيد مي كند.

عبادت در اسلام به دو دسته اجتماعي و فردي تقسيم مي شود.

شئون عبادت به دو قسمت تقسيم مي شود هدف و مقدمه .

 در جنبه هدفي عبادت في نفسه از زاويه اي هدف است وقتي از لحاظ نقلي بررسي كنيم و ما خلقت الجن و الانس الا يعبدون .

از لحاظ عقلي روح عبادت تقرب به خداست . قرب الهي دو جنبه دارد 1- حقيقتي است اما مكاني نيست 2- مجازي

مراتب ربوبيت : 1- تسلط بر نفس 2- تسلط بر خطرهاي نفساني 3- بي نيازي روح از بدن

4- تسلط بر بدن (طي الارض)

5- تسلط بر جهان (ولايت تكويني) . صرف اثر نشان دهنده اين نيست كه ربوبي است به جميع رفتارها بايد توجه كرد.

 

جنبه مقدمه اي :

اگر بخواهيم خود را دايم در محضر خدا ببينيم نياز به تكرار رابطه با خدا داريم

يكي از فلسفه هاي عبادت اين است كه به واسطه تكرار به ياد خدا بيافتيم . اين تكرار به ما ملكه مي دهد.

عبادت از اين حيث مقدم است كه دائم به ياد خدا مي افتد بنابراين گناه نميكند.

عصمت : نهايت ايمان است در هر كس قابل اجراست امام معصوم ماهيت گناه را مي داندحضور خدا را حس مي كند

گناه نمي كند اين احساس حضور دائمي است .

چگونه عبادت مقدم است؟

عبادت پشتوانه تربيت است هم تربيت فرد هم تربيت اجتماع وقتي شخص اهل عبادت است

احساس حضور به او اجازه پايمال كردن حق ديگران را نمي دهد عبادت پشتوانه اخلاق است تربيت از كانال عبادت مي گذرد 

در تربيت اسلامي اطاعت به پدر ويژه ذكر و تاكيد شده . اين بر ولايت پذيري فرد در جامعه  و بر ولايت پذيري از خدا تاثير دارد

و اين يكي از فلسفه هاي تربيتي است .

هر كس بيشتر اهل عبادت است بيشتر اهل رعايت عدالت است اگر تربيت صورت گيرد جامعه اهل عدالت مي شود .

يكي از ايرادات بر انديشه ليبراليسم  براي تربيت :

علم را ياد مي دهيم اما راه اصلاح جامعه تنها علم آموزي نيست  ايمان هم لازم است تا ماهيت گناه حس نشود گناه صورت مي گيرد.

حوزه اجتماعي :

نماز گام به گام ذكر مي كند بايد موضع داشته باشيم نماز به ما مي گويد با كساني كه رابطه داري همه خودي نيستند

جهت گيري ما در نماز سمت قبله اثر تربيتي دارد.

چرا با نماز عجين نيستيم؟

چون فلسفه نماز را نميدانيم در برابر غير خدا مرعوب نشويم تكبير نماز الله اكبر من كل شي اراده ي خدا نيست

كسي از غير خدا نمي ترسد كه فقط از خدا بترسد .

دل پاك بودن لازم است اما كافي نيست

نماز موضعيت دارد طريقت ندارد .

راه هاي رسيدن به خدا متنوع است هر كس با توجه به ظرفيت وجودي خود به خدا نزديك مي شود دين اسلام جامع است .

مشخصات جامعه اسلامي: 1- معيت رسول خدا  2- برخورد اجتماعي 3- اهل عبادت

ويل دورانت مي گويد در هيچ ديني به اندازه اسلام پيروانش را به محكم بودن و سست نبودن تشويق نمي كند

اگر جامعه اسلامي اين ويژگي ها را داشته باشد رشد يافته است .

نكته پاياني: مشكل اساسي ما اين است كه دنبال ميان بر هستيم  وقتي دنبال ميان بر باشيم دكان باز مي شود 

بايد از مسير حركت كرد .

« تنها ميان بر دين شهادت است و محبت شديد به پروردگار»