کد مطلب: 20074 تعداد بازدید: ۶۲۵

انواع شخصیتهاازنظرکیفیت های حسی ،افرادسمعی

دوشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۵

افراد سمعی

این افراد بیشتر به کیفیت های شنیداری توجه دارند و از آنچه شنیده اند، بیشتر صحبت می کنند، کلام و طنین وآهنگ را به خاطر می سپارند، هیجان آرامتری دارند. آهسته صحبت می کنند، سعی می کنند که بیان آنها شیوا و رسا باشد و به گفتار خود، توجه خاصی نشان می دهند.

افراد سمعی در گفتگوها، کلمات و عباراتی را به کار می برند که با صوت ارتباط دارد، "به گوش می رسد" و "زنگ می زند" و طرز سخن گفتن آنها، متعادل و آهنگین و صدایشان پر طنین و لحن آهنگ کلامشان، معتدل است و به صورت واضح صحبت می کنند.

کیفیت گفتگو با افراد سمعی

سمعی ها به گفتار ما توجه دارند نه به تحسین ها ، تقدیرها، تشکرها.

آن ها به آنچه در موردشان گفته می شود اعم از( گفتار نغز) و (کلام شیرین)، ( کنایه ها)، ( طعنه ها)، ( گفتار مودبانه و محترمانه)، ( اظهار علاقه ی گفتاری) توجه خاص دارند.

با سمعی ها باید در گفتار، از خلاصه کردن بپرهیزیم اما شرح و تفسیر فراوان هم نیاز نیست، فصاحت و بلاغت را زیاد به کار ببریم، شمرده و متین صحبت شود، تشویق ها بیشتر کلامی باشد.

برای سمعی ها، احترام کلامی مهمتر از احترام رفتاری است.

ذکر این نکته ضروری است که انسان ها دارای هر سه حالت هستند، ظرافت کار ایجاد ارتباط، در این است که به هر سه اصل، توجه کنیم اما به عنصر غالب، توجه بیشتری داشته باشیم