کد مطلب: 20369 تعداد بازدید: ۳۸۹

بازشناسی رفتارهای مثبت با محوریت سوره نور

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

چکیده :

رفتار، بخشی از حقیقت انسان است که از طریق آن زندگی انسانی خود را پیش برده ودر رسیدن به اهدافش،از آن کمک می گیرد. به صورت فطری برای همه افراد، اصل این مطلب که پاره ای از رفتارها مثبت و پاره ای منفی هستند قابل درک است. لذا  این تحقیق با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلامبه روش توصیفی- اسنادی از طریق گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای ، به بررسی مفهوم رفتارهای مثبت و تعیین شاخص و ویژگی های آن و بیان مصادیق این رفتارها در سوره نور گردیده است.

پس از بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع این نتایج حاصل شد: رفتار مثبت عبارتست از: هرگونه رفتار جوارحی و جوانحی که مطابق فطرت ، عقل و مورد تأیید شارع مقدس است، معیار و شاخص رفتار مثبت را علاوه بر فطرت و عقل ، اراده تشریعی خداوند (وحی) دانسته است. ایمان و اخلاص به عنوان دو ویژگی در رفتار مثبت شناخته شده است. از جمله مصادیق این رفتارها در سوره نور، عفت و حیا ،حجاب، ازدواج و ... می باشد که در پژوهش حاضر به آنها پرداخته شده است.

 

کلیده واژه ها: رفتار، رفتار مثبت، عمل صالح، حیا و عفاف ، ازدواج .