کد مطلب: 23026 تعداد بازدید: ۲۹۶

بازشناسی رفتارهای منفی با محوریت سوره نور

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

یکی از مهمترین و اساسی ترین راه های تربیت روح و روان انسان به ویژه در دوران معاصر بهره مندی از آموزه های قرآنی است.

سوره نور به عنوان یکی از بارزترین سوره ها رفتار های منفی و مثبت بسیاری را بیان داشته که انسان با شناخت هر یک از انها می تواند ضعف و کمبود وجودی خود را که به طبع محیط و تاثیر پذیری از محیط در وجودش ایجاد شده اصلاح و برطرف سازد .اين حقيقت كه اعمال نيك و بد در روح انسان اثر مى گذارد، و به آن شكل مى دهد، و خوهاى نيك و بد را مستحكم مى كند، بازتاب گسترده اى در ایات و احاديث اسلامى دارد  

پس از تحقیقات و مطالعات صورت گرفته این نتایج حاصل شد که رفتار منفی عبارت است از هر گونه رفتار جوارحی و جوانحی که با عقل و فطرت و موازین شرع مخالف باشد همچنین رفتار منفی را نقطه مقابل رفتار مثبت دانسته اند و دیگر اینکه برخی رفتارهای منفی که در سوره نور بیان شده فردی هستنداز جمله زنا , نفاق و سوءظن که اگر به اشاعه فحشا منجر نشود تنها دامن گنه کار وعامل به این عمل زشت را  الوده می کند اما برخی از رفتارهای منفی بیان شده در سوره نور اجتماعی هستند و تنها دامان فرد گنه کار را الوده نمی کنند بلکه جامعه ای را به تباهی و فساد می کشاند همچنانکه رفتارهای منفی تهمت ، اشاعه فحشا و چشم چرانی اینگونه هستند .

رفتار منفی عواقب شوم و خطرناکی را به همراه دارد که برخی از انها در دنیا و برخی در اخرت گریبانگیر فرد می شوند که در پژوهش حاضر به انها پرداخته شده است .

 

کلید واژه ها : رفتار , رفتار منفی ,سوره نور ,