کد مطلب: 24657 تعداد بازدید: ۵۸

حاج-ابراهیم-همت شادی روحش صلوات...

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
در مکه از خدا چیزی خواستم ؛ اینکه نه اسیر شوم و نه جانباز . اسارت و جانبازی ایمان زیادی می خواست که من آن را در خود نمی دیدم . من از خدا خواستم جزء اولیاء خدا قرار بگیرم و درجا شهید شوم… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ آخر هم این طور شد . یعنی تا زمان شهادت ، در هیچ عملیاتی بر اثر اصابت گلوله،ترکش و … زخمی نشده بود. @b.tollab