کد مطلب: 25513 تعداد بازدید: ۲۲۷

سه نشانه انسان خوشبخت

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

 

عن امیرالمومنین(ع) عن رسول‌الله(ص) انه قال: طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا و قواه سدادا.(1)


«امیرالمومنین(ع) از قول پیامبر(ص) نقل می‌کنند که فرمود:

خوشا به حال کسی که مسلمان باشد، معیشت معمولی خود را داشته باشد و نیروهای او هم سرپا باشد.»
طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا و قواه سدادا؛ این روایت خیلی خوبی است. خلاصه‌ای از خوشبختی فردی یک انسان را بیان می‌کند؛ انسان خوشبخت کیست؟ کسی که ثروت زیادی، مقام بالایی، آبروی زیادی در بین مردم، نفوذی، قصری، مرکبی، این‌جور چیزی داشته باشد؟ اینها است مایه خوشبختی؟

[امیرالمومنین(ع) از قول پیامبر(ص) می‌فرمایند نه، خوشا به حال کسی که این سه خصوصیت را داشته باشد؛ یعنی این [فرد] خوشبخت است:


- اسلم؛ اولا مسلم و مومن باشد.


- و کان عیشه کفافا؛ ثانیا؛ زندگی او [در حد] کفاف باشد؛ یعنی از عهده زندگی متعارف معمول خودش بربیاید؛ محتاج این و آن نباشد، کفاف یعنی این. معنای «الکفاف و العفاف»(2) که در بعضی از روایات هم هست، این است؛ زندگی معمولی‌اش را بتواند بگذراند.


- و قواه سدادا؛ ثالثا؛ سالم هم باشد و قوای او بر سر جا باشد؛ انسان خوشبخت، این است: مسلمانی که معیشت معمولی خودش را داشته باشد و نیروهای او هم سرپا باشد. این خوب است؛ حداقل لازم خوشبختی این است.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/15 به نقل از کتاب نسیم سحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نوادر راوندی، ص 90
2- امالی طوسی، ص 132

معارفی از کیهان