کد مطلب: 26049 تعداد بازدید: ۱۶۹

ارتباط ایمان با عقل با تکیه بر آثار آیت‌الله جوادی‌آملی

دوشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۷

 

یکی از مواردی که بسیاری از بزرگان و عالمان و متفکران برای رسیدن به پاسخ آن تلاش می‌کنند و ذهن آن‌ها را به خود مشغول کرده است چگونگی رابطه و نسبت میان ایمان و عقل است. از متفکران مسلمان که در این موضوع نقش مهمی دارند آیت‌الله جوادی آملی می‌باشد. در این پژوهش ارتباط میان ایمان و عقل بررسی شده است و سوالی که این پژوهش در تلاش است به آن پاسخ دهد این است که آیا ارتباطی میان ایمان و عقل وجود دارد؟

با توجه به نظر آیت‌الله جوادی آملی، ارتباط تنگاتنگی میان ایمان و عقل وجود دارد. از نظر این اندیشمند گرانقدر عقل نظری و عقل عملی از ارزش زیادی برخوردار است که می‎تواند انسان را برای رسیدن به سعادت و تقرب به خداوند متعال یاری نماید. این دو، ارکان و پایه‌های اساسی ایمان هستند و ایشان عقل و ایمان را به صورت امری ارادی بیان فرموده اند

که همانند ضیائی است که اسباب شناخت و پرستش ایزد متعال و درنهایت بهشتی شدن انسان را فراهم می‌نماید و حقیقت ایمان چیزی است که هم عقل آنرا می‌پذیرد و هم نفس به آن متخلّق است و هم اعضاء و جوارج به آن عمل می‌کند. و این ایمان حقیقتی است که باعث آرامش انسان می‌شود. او سعی کرده است با این نظریه به عظمت و ارزش ایمان و عق بپردازد و نیاز همه انسان‌های عاقل به دین را بیان کند. روش تحقیق در این پایان نامه، به صورت توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است.

 

کلیدواژه: ایمان، عقل، ارتباط ایمان و عقل، آیت‌الله جوادی آملی.