کد مطلب: 26052 تعداد بازدید: ۱۸۴

تأثر و تأثیر فرد و جامعه در هدایت و ضلالت از منظر قرآن

دوشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۷

 

غایت خلقت هر انسانی رسیدن به کمال وجودیست که خداوند آن را بالقوه در نهاد آدمی قرار داده است تا در بستر دنیا بالفعل شود. هدایت، همان ایصال مطلوب و ضلالت، انحراف از مسیر حقیقت و کمال آدمی ست.

خدای متعال انسان را بر فطرتی خلق کرد و ابزار و امکانات درونی در اختیار او قرار داد تا در بستر آن به شناخت رسیده و بر مبنای آن عمل کند. چرا که معیار بر هدایت بودن و یا ضلالت آدمی در قرآن کریم بر مبنای اعتقاد حق و عمل صالح، معرفی شده است. و ساختار وجودی انسان، همان سیر علم و ادراک آدمی تا رسیدن به عمل و به بروز رسیدن باور اوست. لکن از سویی هر انسانی به جز بعد فردی خود، دارای بعد اجتماعی نیز می باشد. و به ذات، اجتماعی خلق شده است. تا در دامن اجتماع و تعامل با دیگران، توانایی های فطری اش شکوفا شده و به فعلیت برسد. بنابراین بی­تردید او در معرض تاثیر پذیری از جامعه­اش قرار دارد .

پژوهش حاضر بر مبنای ساختار وجودی انسانی و با تکیه بر قرآن کریم، با استفاده از روش استقراء منطقی تمام حالات متصور فرد و جامعه را از قرآن کریم احصاء کرده و در انتها روشن گشت که مؤلفه­ی اصلی و تعیین کننده در هدایت آدمی همان ساختار وجودی انسانی اوست. لکن اقتصا و بستر آن را جامعه خواهد ساخت. از طرفی هر انسانی از طریق نقش­ها و روابطی که در جامعه ایفا می­کند. در شکل گیری و هویت جامعه نقش دارد. و از برآیند شاکله و شخصیت افراد است که شاکله جامعه ساخته خواهد شد. از آنجایی که جامعه، بستر و اقتضاء هدایت و ضلالت را برای آدمی فراهم می­کند.

لزوم جامعه­ ای سالم و هدایت­مند از ضروریات برای هدایت حداکثری افراد محسوب شده و این مهم به دست نخواهد آمد. مگر با تشکیل حکومت اسلامی به دست ولی الهی و حاکمیت او بر جامعه، تا در پی آن انسان به نهایت کمال غایی خود برسد.

کلید واژه ­ها : تأثیر، تأثر، انسان، جامعه، هدایت، ضلالت