کد مطلب: 64167 تعداد بازدید: ۹۵

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۰:۳۱
روز دوشنبه 26/6/97 جلسه دفاعیه خانم‌ هاالهه متین فرو مرضیه سادات موسوی برگزار شد....

روز دوشنبه 26/6/97

جلسه دفاعیه خانم‌ الهه متین فر با عنوان:

«ارتباط ایمان با عقل با تکیه بر آثار آیت‌الله جوادی آملی» به راهنمایی سرکار خانم محرمی و با داوری سرکارخانم دکتر ارفع؛  و

خانم مرضیه سادات موسوی با عنوان:

«تأثر و تأثیر فرد و جامعه در هدایت و ضلالت از منظر قرآن» به راهنمایی سرکارخانم گلچین و داوری سرکارخانم خلیلی برگزار گردید.

لازم به ذکر است؛ پایان نامة خانم موسوی با نمرة 20 به عنوان پایان‌نامة برتر انتخاب گردید.

معاون پژوهش، مریم علیپور