کد مطلب: 72371 تعداد بازدید: ۱۶۰

فرزندان را به یک چشم ببینیم

سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۷:۴۷
«امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کنند که رسول خدا(ص) مردی را دید که دو فرزند دارد و یکی از آنها را بوسید و دیگری را نبوسید. پیامبر فرمود: چرا با آن دو، رفتار یکسان نداشتی؟»....

 

شرح حدیث معصومین در کلام مقام معظم رهبری

عن امیرالمؤمنین:

ابصر رسول الله(ص) رجلاله ولدان فقبل احدهما وترک الاخر، فقال رسول الله(ص) فهلا واسیت بینهما؟


«امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کنند:

که رسول خدا(ص) مردی را دید که دو فرزند دارد و یکی از آنها را بوسید و دیگری را نبوسید. پیامبر فرمود: چرا با آن دو، رفتار یکسان نداشتی؟»
- ابصر رسول الله(ص) رجلاله ولدان؛ حضرت ]علی(ع)[ نقل می‌کند که پیغمبر اکرم(ص) دید مردی دو کودک یا دو فرزند دارد که همراهش هستند.


- فقبل احدهما و ترک الاخر؛

یکی از دو بچه را بوسید و دیگری را نبوسید و تبعیض قائل شد بین بچه‌ها.


- فقال رسول الله(ص):

فهلا واسیت بینهما؟؛ ]پیامبر اکرم فرمودند:[ چرا مساوات نکردی بین اینها؟

چرا تبعیض قائل شدی بین این دو بچه؟

این نکته تربیتی در اداره داخل خانه و اداره فرزندان است؛ در دستور پیغمبر و ائمه(ع) به این نکات ریز هم توجه شده است که در داخل خانه جوری روابط عاطفی را پدر و مادر با فرزندان برقرار بکنند که از ناحیه آنها مشکلی بین بچه‌ها پیش نیاید، ]از قبیل[ حسادت و مانند اینها- که بعضی‌ها در خانه پسر را بر دختر ترجیح می‌دهند، بعضی دخترها را بر پسرها ترجیح می‌دهند، بعضی یکی از فرزندان را بر دیگری- اینها همه مختل کننده روابط خانوادگی و پیوندهای درون خانواده است و اسلام می‌خواهد که این ]تبعیض‌ها[ نباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/29 به نقل از کتاب نسیم سحر(1)
(1) نوادر راوندی، ص 96